ไทย

การแสดงผล

+
-

integrity and transparent assessment 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (integrity and transparent assessment 2023)

 

สแกน QR Code หรือ คลิกที่แบนเนอร์ หรือ

👉👉   คลิกเข้าสู่เว็บไซต์  เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT