ไทย

การแสดงผล.

+
-

integrity and transparency assessment 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (integrity and transparency assessment 2023)

 

สแกน QR Code หรือ คลิกที่แบนเนอร์ หรือ

 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์  เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT