ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด