ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์