ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 367/2566

20 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 366/2566

19 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำของที่ระลึก จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 209/25669

15 ก.ย. 2566

ระกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 213/2566

15 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2566