ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 303/2567

23 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการจัดจ้างพิมพ์ Roll Up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 301/2657

19 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2567

19 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

19 ก.ค. 2567

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

19 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 300/2567

19 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567