ไทย

การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างโครงการจ้างจัดทำเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2566

20 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2566

17 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2566

16 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

16 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 152/2566

16 มี.ค. 2566