ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...
...
...
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 19 คนและสามารถรอรับบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ทันที ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

ว้นที่ข่าว : 02/09/2566
ปิดหน้าจอ