นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างปูกระเบื้อง
...
...
...
...
...
...
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้รองอธิบดี นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด และบริษัท เค เซอรา จำกัด โดยคุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมจระเข้ทอง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
 
นอกจากนี้ รองอธิบดี ยังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างปูกระเบื้อง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสายงานก่อสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 24 คน 

ว้นที่ข่าว : 17/08/2566
ปิดหน้าจอ