สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดเลี้ยง ระดับ 1
...
...
...
...
...

               วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดเลี้ยง ระดับ 1 ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน ยื่นขอรับรองฯ ณ ห้อง ไพฑูรย์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมืองเพชรบุรี โดยมี ดร.กรันย์ สุทธารมณ์รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัล ไดมอน พร้อมทีมงานแผนกห้องอาหาร และแผนกจัดเลี้ยงร่วมนำเสนอและชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการ


ว้นที่ข่าว : 11/08/2566
ปิดหน้าจอ