สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบ ทั้งหมด 15 คน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ว้นที่ข่าว : 11/08/2566
ปิดหน้าจอ