พัฒนาแรงงานนนท์ ทดสอบฝีมือช่างฉาบปูน อิตาเลียนไทย
...
...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26 นนทบุรี(สพร.26 นบ.) เผยว่าวันที่ 27 มีนาคม 2566 สพร.26 นบ. จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 แก่พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 9 คน โดยในช่วงเช้าเป็นการทดสอบภาคทฤษฎี และในช่วงบ่ายเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

          เพื่อให้พนักงานทั้ง 9 คน เป็นช่างที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 วันละไม่น้อยกว่า 425 บาท , ระดับ 2 วันละไม่ร้อยกว่า 545 บาท และ ระดับ 3 วันละไม่น้อยกว่า 670 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)


ว้นที่ข่าว : 28/03/2566
ปิดหน้าจอ