สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอบรมสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
"สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)"
++อ่านรายละเอียดก่อนสมัครน่ะครับ..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
.. คุณอัจฉรา การามหิโต โทร. 08 9654 6721

ว้นที่ข่าว : 07/02/2566
ปิดหน้าจอ