รับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)  อ่านรายละเอียดก่อนสมัครน่ะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา การามหิโต โทร.08 9654 6721

 


ว้นที่ข่าว : 01/02/2566
ปิดหน้าจอ