รับสมัครฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก) จำนวน 120 ชั่วโมง ฟรี
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

++รับสมัครผู้สนใจที่อยากจะประกอบอาชีพขับรถลากจูง(รถหัวลาก) เข้าฝึกอบรม
สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก) จำนวน 120 ชั่วโมง
ฝึกระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566  ณ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   รายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณวรินรำไพ คงมี  โทร. 08 5080 2129

 


ว้นที่ข่าว : 01/02/2566
ปิดหน้าจอ