รับสมัครทดสอบฝีมือ "สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1" โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
...

ว้นที่ข่าว : 10/01/2565
ปิดหน้าจอ