พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนสร้างทักษะสตรีสายงานผลิต

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า     สนพ.นบ.จัดอบรม สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต แก่แรงงานสตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการผลิต บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 – 22 กรกฎาคม 2564 โดยฝึกอบรม สัปดาห์ละ 2 วัน เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี  ตามข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ เพิ่มโอกาสในการทำงาน โอกาสในความก้าวหน้า โดยเฉพาะแรงงานสตรีที่อยู่ในสายงานการผลิต


ว้นที่ข่าว : 08/07/2564
ปิดหน้าจอ