ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application  รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 11/06/2567
ไฟล์แนบ ::ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ