สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 15 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พร้อมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ


ว้นที่ข่าว : 06/06/2567
ปิดหน้าจอ