สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

วันที่ 15 พฤาภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พร้อมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ


ว้นที่ข่าว : 16/05/2567
ปิดหน้าจอ