สนพ.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมการมัชฌิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานก่อนที่จะฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 สาขา
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางจินตนา งามสนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการมัชฌิมนิเทศ ในโอกาสที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่จะฝึกงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับเเรงงานรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดเเรงงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1/2567 3 สาขา ระยะเวลาการฝึก 560 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 29 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผูู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 4 คน เเบ่งเป็น สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 คน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นเเละปรับอากาศในบ้านเเละการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 คน และสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 คน

 


ว้นที่ข่าว : 29/03/2567
ปิดหน้าจอ