จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 11/2567
...
...
...
...
...

21 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 11/2567 โดยมีผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน เข้ารับการประเมิน 14 คน โดยผลการประเมิน ผ่านจำนวน 14 คน


ว้นที่ข่าว : 21/03/2567
ปิดหน้าจอ