สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1
...
...
...
...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 จำนวน 25 คน ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 07/02/2567
ปิดหน้าจอ