ไทย

การแสดงผล.

+
-

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับนางสาวมีอา เซปโป้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

16 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
16 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับนางสาวมีอา เซปโป้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านงานและความคุ้มครองทางสังคม พร้อมร่วมเยี่ยมชมการฝึกอบรมบาริสต้าให้แก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 20 คน ตามโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก Standard Chartered Foundation และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในการพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสและพิการให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรบาริสต้า การแต่งผมสุภาพบุรุษ และหลักสูตรการทำเบเกอรี่ให้แก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ