ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

16 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจำนวน 22 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม