ไทย

การแสดงผล.

+
-

การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

15 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี