ไทย

การแสดงผล.

+
-

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานและการถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 33

15 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
14 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นางจิรวรรณ  สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานและการถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 33  ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference
 
ทั้งนี้ มีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 183 คน ประกอบด้วย ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 76 คน และส่วนภูมิภาค 107 คน