ไทย

การแสดงผล.

+
-

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2566

6 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา กำหนดประเมินความรู้ความสามารถประจำเดือนธันวาคม  2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 15 คน ในวันที่ 14, 19 และ 21 ธันวาคม 2566 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ นางสาวธนาทิพา  ประยูรธนาไพศาล โทรศัพท์หมายเลข 09 1545  5491