ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ จัดทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ e-Testing  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าผู้รับเหมา และพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 15 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ