ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2567

27 ต.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

               วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2567
ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงแรมเอเชีย ชะอำ

2. บริษัท เดอะ รี ทรีท จำกัด (โรงแรมเอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท