ไทย

การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ค. 2566 พิมพ์หน้านี้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์