ไทย

การแสดงผล.

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบวุฒิบัตรพร้อมเครื่องมือพื้นฐานการฝึก

11 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดพิธีมอบบวุฒิบัตรพร้อมเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุระกิจออนไลน์ จำนวน 20 คน โดยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลยร่วมมอบเครื่องมือ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย