ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร

2 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์