ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2566)

27 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 26 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2566) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด