ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2566 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามโครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ จำนวน 20 คน ดำเนินการทดสอบฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี