ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตร “ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร”

8 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 7 มีนาคม 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตร “ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร” ให้แก่กลุ่มแรงงานในระบบการจ้างงานผู้มีบัตรประกันสังคม และทำงานในสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่  7 - 8 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 17.00 น. และ 9 - 10 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานที่ประกอบอาชีพทางด้านไฟฟ้าในอาคารให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนดไว้