ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์ (18 ชั่วโมง)

8 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  35 เพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์ (18 ชั่วโมง) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ในด้านงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น