ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "บาริสต้ามืออาชีพ" (30 ชั่วโมง)

8 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 7 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "บาริสต้ามืออาชีพ" (30 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ อย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน