ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดหลักสูตรร้านกาแฟ สร้างแรงงานป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

3 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  แก่ ผู้สนใจทั่วไป  และ ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 24 คน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดนนทบุรี  และสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566-2570  ในการพัฒนากำลังแรงงาน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม อุตสาหกรรมธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ของจังหวัดนนทบุรี