ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอบรมสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

7 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
"สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)"
++อ่านรายละเอียดก่อนสมัครน่ะครับ..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
.. คุณอัจฉรา การามหิโต โทร. 08 9654 6721