ไทย

การแสดงผล.

+
-

AMA เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และระบบ IOT ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และระบบ IOT ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบบูรณาการ จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมี นายไพศาล สุราสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากร