ไทย

การแสดงผล.

+
-

งานมหกรรม Skill Expo Thailand ครั้งที่ 4

6 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน กำหนดจัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา ได้แก่

1) สาขาการสร้างโมเดลสำหรับเกมสามมิติ

2) สาขาการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร

3) สาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

4) สาขาการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

5) สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

6) สาขาการออกแบบหุ่นยนต์ตามภารกิจ

7) สาขาเมคคาทรอนิกส์

8) สาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่

9) สาขาการตรวจสอบเครือข่ายใยแก้วนำแสง และ

10) สาขาการเชื่อมด้วยระบบเสมือนจริง 

 
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 6 สาขา ได้แก่
1) สาขาเมคคาทรอนิกส์
2) สาขาแขนกลหุ่นยนต์
3) สาขาการเขียนโปรแกรม PLC
4) สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
5) สาขาปัญญาประดิษฐ์ และ
6) สาขาซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 สาขา ได้แก่
1) สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2
2) สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก – แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
3) สาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1
4) สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 และ
5) สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 2
การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR จำนวน 6 อาชีพ ได้แก่
1) ศัลยแพทย์
2) บาร์เทนเดอร์
3) ช่างไฟฟ้า
4) ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
5) เจ้าหน้าที่ถอดประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ
6) ช่างปฏิบัติการในโรงงาน
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอีกด้วย