ไทย

การแสดงผล.

+
-

รับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)

1 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food and Catering)  อ่านรายละเอียดก่อนสมัครน่ะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา การามหิโต โทร.08 9654 6721