ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างไฟฟ้า

31 ม.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เผยว่า วันที่ 31 มกราคม 2566  สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แก่ แรงงานทั่วไป และแรงงานจากสถานประกอบการต่างๆ  ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาดังกล่าว จำนวน 24 คน ณ สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในการเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน