ไทย

การแสดงผล.

+
-

#จบแล้วครับรับรางวัลด้วย

20 ม.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

#มีที่นี่ที่เดียวฝึกฟรีมีรางวัลรวมๆกันแล้วหลายล้านบาทกับ๒โครงการฯ๒หลักสูตรฯที่ยิ่งใหญ่และอภิมหาอลังการงานฝึกอบรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี    ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศ ให้แก่ทีมผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้ทำการแข่งขัน     “ซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้” และเป็นประธานปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด)และหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระยะเวลาการฝึกอบรม ๓๐ ชม./หลักสูตรฯระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารโรงฝึกงานฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี