ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 16 คน โดยนางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 16 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม