ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่26 มิถุนายน 2567 นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี