ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ อบรม CMI ช่างแอร์ฯ

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เผยว่า กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน CMI  สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ได้ศึกษาภาคทฤษฎีด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD M Learning  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมภาคทฤษฎี เพียง 22 คน  เท่านั้น

และในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมภาคทฤษฎี ทั้ง 22 คน  ได้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี