ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 9/2567

25 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 25 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 9/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน  4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด

2. บริษัท ชัยรัชการ จำกัด

3. บริษัท เถ้าแก่เนี้ย จำกัด

4. บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด