ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2567) ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี