ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร. 16 นครปฐม เข้าตรวจความพร้อมการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ทดสอบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร. 16 นครปฐม) นำโดยนายเจษฎา พลายชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.โกวิท พิเภก และนายสุธี รุกขพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม ร่วมต้อนรับและนำในการตรวจดังกล่าว