ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับช่างไฟฟ้า เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ

6 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 27 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม