ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

4 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 6 คน และสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบภาคความรู้ภาคความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจะได้รับหนังสือรับรองและได้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานกำหนด